ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
"AKTUS" SPÓŁKA Z O.O.
ul. Felińskiego 9a
93-252 Łódź

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000004268

NIP 982-02-82-657
REGON 472858036

 

e-mail: aktus@wikom.pl

tel. (0-42) 643-15-61
tel./fax (0-42) 642-68-08
Administratorzy 797-895-143
Czynsze 797-895-066

 

                        GODZINY PRACY SPÓŁKI                 GODZINY PRACY KASY                     PRZERWA

poniedziałek               7.00 - 15.00                                      8.00 - 13.30                            10.00 - 10.30

wtorek                       7.00 - 17.00                                      9.00 - 16.00                             12.00 - 12.30

środa                         7.00 - 15.00                                      8.00 - 13.30                             10.00 - 10.30

czwartek                   7.00 - 15.00                                      8.00 - 13.30                             10.00 - 10.30

piątek                         7.00 - 15.00                                      8.00 - 13.30                             10.00 - 10.30